Search results for "erythremias, beta-"

The MalaCard for "erythremias, beta-" has been retired.
Searching MalaCards for entries containing "erythremias, beta-"

5 hits were found for 'erythremias, beta-'

# Family MCID Name MIFTS Score
1
P LKM002 Leukemia 70 0.200
2
CHR062 Chronic Erythremia 16 0.191
3
P MNC007 Monocytic Leukemia 55 0.097
4
P SDR003 Sideroblastic Anemia 39 0.090
5
c ACT009 Acute Monocytic Leukemia 52 0.087